קיימות שתי דרכים להתייחס אל תופעות פיזיולוגיות: הראשונה כאל גוף, השנייה כסומה (תהליך של חישה ותנועה בהתהוות מתמדת).

היסודות הנוירולוגים של ה"חינוך לתנועה סומטית"

תוכן עניינים

הקדמה

קיימות שתי דרכים להתייחס אל תופעות פיזיולוגיות: הראשונה – כאל גוף, השנייה – כסומה (תהליך של חישה ותנועה בהתהוות מתמדת).

הראשונה היא התייחסות אל תופעה כהתרחשות בַּגּוּף. המאפיין של התייחסות זו הוא קליטה והתבוננות על התופעה מנקודת המבט של “גוף שלישי” (third person prospective).
כלומר, אנו רואים את התופעה כחיצונית לנו וכנפרדת מאיתנו. במצב זה אנחנו פועלים על התופעה בעזרת ארגז הכלים המקובל שאנו בני האדם פיתחנו,
ואנחנו מנסים להביא לשינוי בגוף כנפרד מאיתנו. אוסף של רקמות (עצמות, שרירים, איברים פנימיים וכדומה).

השנייה היא התרחשות סומטית שנחווית מ”גוף ראשון” (first person prospective).
כלומר, התופעה מתרחשת בתוכנו. התופעה היא אנחנו.
במצב זה אנחנו פועלים בעזרת כלים תודעתיים (כגון יכולת חישה, תשומת לב וקשב), ואנחנו מביאים לשינוי במכלול הסומטי.
התרחשות סומטית היא התרחשות מנטאלית שהגוף מושפע ממנה מיידית.
ההתייחסות הסומטית מאפשרת תובנות ואפשרויות אשר מנקודת המבט המקובלת של עולם הרפואה והפיזיולוגיה נתפסות כבלתי אפשריות.
האופן שבו אנו מתייחסים אל תופעה – משפיע עליה ועל כן משנה אותה.

האופן שבו אנו מתייחסים אל תופעה – משפיע עליה
ועל כן משנה אותה.

התרחשויות נוירולוגיות רצוניות
ובלתי רצוניות של מערכת העצבים

שתי התרחשויות מהוות את הבסיס של קיומנו כבני אדם. האחת היא התרחשות בלתי מודעת – לא רצונית,
והשנייה היא התרחשות מודעת – רצונית.
ההתרחשות הלא רצונית היא הבסיס הראשוני עליו מושתת הקיום האנושי וההישרדותי.
ההתרחשות המודעת-הרצונית היא התרחשות נלמדת והיא מתחילה מרגע הלידה.  

מבחינה נוירולוגית, האבחנה נעשית בין התרחשויות רפלקסיביות-הישרדותיות-בלתי-רצוניות ששוכנות בתת-קליפת המוח,
לבין התרחשויות רצוניות ששוכנות בקליפת המוח.  
אם מסיבה כל שהיא מתעוררת תגובה בלתי רצונית אוטומטית (- רפלקס), התעוררות זו משתלטת על כל המערכת.
כאשר רפלקס הופך להיות הרגל, נוצר מצב של קיבעון סנסורי-מוטורי.
על מנת להשתחרר מקיבעון זה נדרשת למידה רצונית (חינוך מחדש) המתרחשת בקליפת המוח,
שמזכירה למערכת העצבים את היכולת לחוש, ומתוך כך: להניע, לווסת, לשחרר, להרפות ולהירגע.

למידה זו היא הבסיס של החינוך לתנועה סומטית.

הבסיס של החינוך לתנועה סומטית

חינוך לתנועה סומטית היא מתודת חינוך אשר מגדירה מחדש את היחסים המתקיימים בין מערכת העצבים המרכזית לבין השליטה הרצונית על השרירים והתנועה.  

דרך חינוך מחדש ברמה העצבית-שרירית (neuromuscular movement re-education) אנו משיבים לעצמנו את השליטה ויכולת הבקרה על התנועה השרירית.

בעזרת יכולת הבקרה על התנועה השרירית (התרחשות שמתקיימת בקליפת המוח הסנסורית-מוטורית) אנו מתגברים על הרפלקסים שנלמדו ושהתקבעו בתת-קליפת המוח והפכו להרגל.
בכך אנו יוצרים מחדש מצב של איזון ומשתחררים מכאבים שמקורם במתח מתמשך.

כפי שנראה וניווכח בהמשך, חלק גדול מהכאבים ומאי הנעימות שאנו חשים בגוף נובע ממתח המוחזק בשרירים. מתח אשר באופן זמני(!) איבדנו את היכולת המודעת והרצונית לשחרר.

הדבר דומה למנוע של מכונית שממשיך לעבוד ולפעול שלא לצורך על אף שהגענו זה מכבר ליעדנו.
המנוע ממשיך לצרוך אנרגיה, נשחק ומתעייף כי שכחנו לתת לו את ההוראה לדמום.
או – כאשר נשמעת אזעקה להיכנס למקלטים והמוח שוכח להשמיע צפירת הרגעה ולהורות לנו לצאת מהמקלטים, ועכשיו השהות במקלט נראית לנו “נורמלית” למרות שאינה נורמלית כלל.

מצב זה נקרא: שיכחון-חישה-מוטורית.

החינוך לתנועה סומטית מהווה גישה הוליסטית מקפת ומלאה שבה המורה/המטפל מוביל את המתרגל לגלות את מגבלות החישה והתנועה הנוכחיים שלו.
כתוצאה מגילוי זה מתחיל תהליך שבו נוצרת תקשורת ישירה עם המוח אשר אחראי לתפקוד התקין של כלל האורגניזם.

אחת ההשלכות המשמעותיות של תקשורת זו הינה שינוי הבא לידי ביטוי בתפקוד המוטורי-תחושתי (sensory motor system), כמו גם הריגשי, וביכולת הוויסות הכוללת.
ועל כך ארחיב בהמשך.

שיכחה חושית-מוטורית

החינוך לתנועה סומטית מעורר את הגוף משיכחה חושית-מוטורית  (SMA – Sensory Motor Amnesia).

לפני שאעמוד על המרכיבים של שיכחה חושית-מוטורית, אציין שתופעה זו ביחד עם פנדיקולציה ושלושת הרפלקסים-המותנים, הם מהמאפיינים המרכזיים המייחדים את החינוך לתנועה סומטית,
ועקב כך זוכים להתייחסות מקפת בשיעורי הטיפול הסומטי-הקליני כמו גם בסדרת התרגילים לטיפול-עצמי.

שיכחה חושית-מוטורית מעיד על מצב מתמשך של מתח בלתי רצוני שנלמד והתקבע.
הוא מופיע בעיקר כפועל יוצא של בניית הרגלים, ו/או הסתגלות למצבי טראומה ומתח.

שיכחה חושית-מוטורית הוא מצב שבו איננו זוכרים (או מאמינים) שיש ביכולתנו לשנות משהו מבפנים בכוחות עצמנו.
זו אחת הסיבות המרכזיות שמביאות אותנו לתור אחר פתרונות אצל מטפלים ומרפאים אחרים ש”יתקנו אותנו”.
אנחנו שכחנו שאנו אורגניזם חי המסוגל לחישה-עצמית, ויסות עצמי ושינוי-עצמי.

תופעה זו של שיכחה חושית-מוטורית מתרחשת ברמת המוח ולכן “תיקון הבעיה” וההתייחסות לתופעה חייבת להתרחש ברמת המוח ממקור ראשון. כלומר מתוך עצמי.

באופן כמעט גורף, ידיעת עצמנו מבפנים והחישה שלנו את עצמנו היא התרחשות בלתי שגרתית בהתנהלותנו היום-יומית הרגילה.

שימוש מודע ומכוון בחישה מודעת מעוררים בנו פקולטות גבוהות של קליטה, יכולת ויסות ותגובה.
מודעות זו היא היא המפתח לחופש.  בכל רמות הקיום.

פנדיקולציה (Pandiculation) -

פנדיקולציה היא הכלי העיקרי והחיוני ביותר העומד לרשותו של המורה-המטפל הסומטי.
טכניקה זו מאפשרת לאַפֵּס את מידת טונוס השריר ובנוסף לכך את אורך השריר – ברמת המוח.
פנדיקולציה היא: התכווצות מודעת ומרצון של השריר ולאחר כיווץ זה, מתבצע שחרור איטי ומבוקר אשר בסופו המתרגל חווה מצב של הרפיה מוחלטת.
חתולים וכלבים עושים פנדיקולציה כשהם מתעוררים משינה או מתנומה. הם מִתְמַתְּחִים ובכך מאתחלים את המערכת העצבית-שרירית שלהם.

לאחר שהמורה/המטפל הסומטי ערך אבחון וזיהה ביטוים של שיכחון-חישה-מוטורית,
הוא ינחה את המתרגל לתנועות אשר ייצרו פנדיקולציה במקומות ובשרירים ספציפיים.

פנדיקולציה בשונה ממתיחה הינה כיווץ מבוקר, ואז שחרור והרפיה מודעים.

לאחר שטכניקה זו נלמדת ונרכשת המיומנת המתאימה,
יכול המתרגל לחזור ולבצע פנדיקולציות באופן עצמאי, בתרגילים שיינתנו לו לטיפול ותחזוקה עצמית.

שימוש מודע ומכוון בחישה מודעת
מעוררים בנו פקולטות גבוהות של קליטה, יכולת ויסות ותגובה.
מודעות זו היא היא המפתח לחופש,  בכל רמות הקיום.

האנטומיה של הפנדיקולציה:

בחלק זה אציג הסבר פשוט על המתרחש במוח ובשרירים במהלך תנועה. הבנה בסיסית של המתרחש בזמן התרגול הסומטי ובמהלכו של שיעור סומטי-קליני תתרום רבות לאפשרות שלנו ליצור שינוי חיובי עבור עצמנו.

המוח הוא מערכת הבקרה הראשית. תפקוד תקין של המוח הוא תנאי יסודי לקיומה ולאיכותה של תנועה.

מערכת העצבים:
למערכת העצבים תפקידי בקרה והיא עובדת דרך לולאות משוב סנסומוטורית (תחושתית-תנועתית). 

הנה תיאור סכמתי של לולאת המשוב:
המערכת התחושתית שמקבלת מידע דרך הרצפטורים של אברי החישה ומודדת את עוצמת הגירוי ומעבירה נתונים אל המוח.
המוח מעבד ומחליט (בהתבסס על זיכרון, בין השאר) ומעביר למערכת המוטורית הוראת ביצוע.

שליטה על תנועה:
המערכת המוטורית (בניגוד למערכות סנסוריות) מקבלת אינפורמציה עצבית ומתמירה אותה לאנרגיה מכנית. 
היא עושה זאת באמצעות פקודות עצביות מהמוח שמועברות אל השרירים על ידי פוטנציאל פעולה. 

המערכת המוטורית כוללת שלוש רמות של ארגון:
1.  השרירים: מהווים את הרמה הראשונית, שכן השליטה על התנועה והיציבה מושגת כולה על ידי כוונון מידת ההתכווצות של שרירי השלד.
2.  הרפלקס: כוללת תגובות אוטומטיות, קבועות, בלתי משתנות ופשוטות יחסית, שבדרך כלל  נגרמות על ידי נוירונים בחוט השדרה בלבד.
3.  השליטה והבקרה המוחית על הרמות הנמוכות הללו: מהווה את הרמה הגבוהה והמורכבת בכל המערכת.
מערכות השליטה המוחית על השרירים מחייבות קבלה של אינפורמציה שוטפת מאברי הגוף שמסופקת על ידי מערכת העצבים, אך מגיעה מהשרירים.

כדי לשלוט על השרירים יש צורך בפידבק סנסורי לגבי מידת המתיחה של כל שריר ואורכו.
פידבק כזה תלוי בשני סוגי חיישנים לפרמטרים האלה שמעבירים את המידע דרך המערכת הסומטו-סנסורית.
1. חיישנים בגידים: שולחים מידע לגבי מידת המתיחה של השריר.
2. חיישנים בשריר עצמו: שולחים מידע לגבי אורך השריר.

השרירים שלנו בנויים מסיבי-שריר. סיבי השריר מכילים בתוכם תאי-כישור.

כישור השריר:
כישור-השריר מתפקד כקולטן (רצפטור) חוּשִׁי הרגיש לשינויים באורך השריר.  
לכישור-השריר תפקיד מהותי בשליטה על פעולת השרירים ובתחושת ההתמצאות המרחבית של הגוף (פרופריאוספציה).
כישורי-השריר מאפשרים לנו לחוש את מיקום גופנו באמצעות מידע ומשוב עִצְבִּי לגבי אורך השרירים.
כישור-השריר משדר אותות למערכת העצבים המרכזית ולמוח באמצעות נוירונים חושיים (sensory neurons). נוירונים אלה מעבירים מידע למוח ולמערכת העצבים המרכזית על אורכו של השריר, ומסיבה זו מכונים גם 'קולטני מתיחה' - stretch receptors.

לולאת הגמא:
לולאת הגמא (המכונה גם לולאת משוב אלפא-גמא) היא לולאת פידבק בְּמערכת העצבים המרכזית המסדירה את רמת המתח בשרירים. 

תקינותה של לולאת הגמא חשובה ביותר לתפקודו התקין של השריר.

כל שריר מורכב מסיבים חיצוניים ומסיבים פנימיים:
סיבי השריר הפנימיים (intrafusal muscles cells) מופעלים על ידי תאי גמא (Gamma motor neurons)

סיבי השריר החיצוניים extrafusal muscles fibers)) מופעלים על ידי תאי אלפא (Alfa motor neurons).

אופן פעולתה של לולאת הגמא:
לולאת הגמא מורכבת מנוירונים מוטוריים (motor neurons) אלפא וגמא, נוירונים תחושתיים (sensory neurons),
כישורי שריר (muscle spindles) ושרירי השלד (skeletal muscles).
לולאת הגמא פועלת בין חוט השדרה לשרירים, ומווסתת במהירות ובאופן אוטומטי את רמת המתח בשרירים.

נוירונים (תאי עצב) מוטוריים אלפא - שולטים על התכווצות שרירי השלד ואילו נוירונים מוטוריים גמא - שולטים על התכווצות סיבי השריר הנמצאים בתוך כישור השריר.

כאשר המוח מעביר מסר לשריר להתכווץ הוא עושה זאת דרך הנוירונים המוטוריים אלפא.
בו זמנית מקבלים הנוירונים המוטוריים גמא הוראה לכווץ את סיבי השריר שבתוך כישורי השריר.
תהליך משולב זה נקרא: "שיתוף פעולה אלפא-גמא".

בתרשים המצורף הבא ניתן לראות את הנוירונים התחושתיים שעוטפים את כישורי השריר.

תאי עצב תחושתיים אלה חשים שינויים באורך כישורי-השריר, ושולחים מידע זה לנוירון המוטורי אלפא,
ובכך מאפשרים לו לווסת את אורך שריר השלד.
כך שאורך השריר שלנו נקבע על ידי שני מרכיבים עיקריים:
האחד הוא בתגובה למסרים המתקבלים ממערכת העצבים המרכזית
 (CNS) והשני הוא פועל יוצא של הפעילות המתרחשת בתוך לולאת המשוב גמא.

בגיוס שרירים נורמלי - המוח שולח אותות דרך הנוירונים המוטוריים אלפא וגמא באופן שווה. כלומר: כאשר ישנה פעילות הרמונית ומאוזנת, הנוירונים המוטוריים אלפא וגמא משדרים אותות שווים באורכם ומהירותם. זה נקרא שיתוף פעולה אלפא-גמא. 

חשיבותה של לולאת הגמא, כיצד לולאת הגמא משפיעה עלינו, וכיצד נוכל לשלוט ולווסת את תִפְקוּדָה:
הדבר דומה לכיוון הגלגלים במכונית:
כאשר הגלגלים מכוונים כהלכה, צריכת האנרגיה יעילה, הנסיעה חלקה ומדויקת וחלקי המרכב (השלד) שומרים על תקינותם.
כאשר הגלגלים יוצאים מאיזון יש בזבוז מיותר של אנרגיה, הנסיעה לא חלקה, קשה לשמור על היגוי מדויק ונוצר מתח בין חלקי המרכב אשר בא לידי ביטוי בשחיקה מואצת. 
המתח אף עשוי עם הזמן ליצור בעיוות במרכב כך שגם חלקים המרוחקים מהגלגלים יושפעו לרעה!
באופן דומה אנו יכולים להבין את תפקודה של לולאת הגמא. 

במצבה התקין - לולאה זו מאפשרת לנו לכווץ את השרירים שלנו לצורך פעולה והם חוזרים ונרגעים מיידית כשסיימנו את הפעולה.
אולם, במהלך חיינו אנו מפתחים דפוסים מוטוריים שהופכים עם הזמן להרגל. הרגלים אלו יוצרים זיכרון-שרירי אשר מביא לכך שכאשר אנו מכווצים שרירים מסוימים באותם הדפוסים שוב ושוב הם אינם משתחררים באופן מלא. משמע, בהעדר הוראת השחרור מהמוח, שרירים אשר גויסו או נמתחו לצורך פעולה, אינם שבים ומשתחררים להרפייה מלאה, אלא ממשיכים לשמור על מידה קבועה של מתח שלא לצורך.

במידה והמוח מורה על התכווצות שרירים חוזרת ונשנית עד שהוראה זו הופכת לְהַתְנָיָה (רפלקס מותנה) – התפקוד של לולאת הגמא משתבשת והיא יוצאת מאיזון.
כלומר: השריר אשר קיבל הוראת כיווץ, אינו שב למצבו הרגוע והמשוחרר בסיום הפעולה, אלא נשאר במצב של תמידי של מתח.

מצב זה מכונה שיכחה חושית-מוטורית.

ההשלכות והביטויים של שיבוש לולאת הגמא:
כאשר נוירונים מוטוריים גמא הופכים לפעילים יתר על המידה, או כאשר הפעילות של תאי עצב מוטוריים אלפא יוצאת מאיזון, אנו חווים רמה מוגברת של מתח בשרירים, התכווצויות בשרירים, ספאזם (עווית שרירית, cramps) או נוקשות שרירית וחוסר גמישות, ולעתים קרובות כאב.
שרירי שלד במצב של מתח מתמיד עשויים להיות רגישים וכואבים.
עם הזמן הם מושכים את השלד שלנו מחוץ למקום האופטימלי שלו, משנים את האיזון במפרקים ומגבירים את הסיכון לפציעה.
סְפָּסְטיות ונוקשות שרירית מגבילים את היכולת הטבעית שלנו ללכת תוך מינימום האנרגיה נדרשת, ולנהל את חיי היומיום שלנו ביעילות. 
פעילות לא מאוזנת של לולאת הגמא אשר מביאה להצטברות מיותרת של מתח בשרירים, היא הסיבה העיקרית אשר בגינה אנו נוטים עם הזמן להיות יותר כפופים, פחות גמישים, והיא הסיבה העיקרית לכאבים מתמשכים, ולשינויים ביציבה.

לכל אחד מאיתנו יש רמת מתח גבוהה מהנחוץ באזורים שונים של הגוף והשרירים.
מתח זה נובע מפעילות לא מאוזנת של לולאת הגמא.

נחוצה התערבות מודעת לשחרור המתח שנלכד בשרירים.
החינוך לתנועה סומטית מעורר מודעות זו ומלמד את המוח לתת מחדש את הוראת השחרור לשרירים ולאפס את לולאת הגמא.
ניתן לראות זאת כאתחול (ריסטרט) של המערכת העצבית-שרירית.

קרא עוד סגור טקסט

פנדיקולציה –
הדרך בה התרגול הסומטי מאתחל את המערכת העצבית-שרירית

הִתְמַתְּחוּת (ולא מְתִיחָה!) היא הדרך בה כל היונקים מגיבים באופן אינסטינקטיבי להצטברות מתח בשרירים.
בדיוק כפי שכלב או חתול מקמרים את גבם כשהם קמים מתנומה, או תינוק מותח את זרועותיו ורגליו בעת התעוררות משינה.
פעולה זו נקראת Pandiculation – פנדיקולציה, ומטרתה לאתחל את המערכת העצבית-שרירית שלנו.

דר’ תומאס האנה השתמש בתכונה טבעית זו שלנו כבסיס העיקרי לטכניקת התנועה-הסומטית שלו אשר מושתתת ביסודה על  פנדיקולציה-רצונית.
טכניקה זו של פנדיקולציה רצונית מאפשרת שחרור מתח מיותר בשרירים והקלה מיידית של כאבים.

פנדיקולציה משיבה תנועתיות, משפרת את היציבה, מחדשת גמישות, ומשפרת מצבים בריאותיים נפוצים הקשורים בשרירי השלד.
סדרת טיפולים ותרגול יום-יומי יכול להשיב מצבים בריאותיים שיצאו מאיזון להחלמה מלאה!

פנדיקולציה מספקת למערכת העצבים שלנו מידע מדויק אודות רמת ההתכווצות והאחזקה הקיימת בשרירים שלנו.

פנדיקולציה משיבה בהדרגה רמה נורמלית של פעילות נוירון-מוטורי-גמא, ומפחיתה את רמת המתח השרירית הנקבעת על ידי לולאת הגמא.

למניפולציות חיצוניות כמו: מתיחות פסיביות, עיסוי בידיים או באמצעות אביזרים, מניפולציות של השלד מבחוץ, לחיצות וכדומה, אין כמעט השפעה על פעילות לולאת הגמא.
נחוצה תנועה רצונית מדויקת ומודעת על מנת לשנות את פעילותה של לולאת הגמא ולהשיבה לאיזון.
בכך ניתן להשפיע ולשנות דפוסים מוטוריים מורגלים ורפלקסים-מותנים, ובזה שונה החינוך לתנועה סומטית מכל מתודה אחרת.

טיפול עצמי -
המפתח לשיפור ארוך טווח, שיקום כאב, ומניעת פציעות

שיעורים סומטיים-קליניים נעשים בעזרת פידבק מהמורה והם יעילים ביותר לתיקון מהיר של דפוסי תנועה שהתקבעו, ושחרור מכאבים.
אולם תרומה משמעותית ליציבות ולהעמקת תהליך זה מושגת בעזרת סדרת תנועות של טיפול-עצמי
שהמתרגל לומד ומוזמן לקיים כדרך של שיגרת טיפול עצמי יום-יומית.
שיגרה זו היא מרכיב חיוני והכרחי לאפשרות ליצור שינוי אישי מקיף.
היא מאפשרת לשמר ולהעמיק את התוצאות שהושגו במהלך הטיפול הסומטי-הקליני.
פרק זמן של כ-10-15 דקות מידי יום מספיק לצורך תחזוקה אישית יעילה ושוטפת.

התרגול היומי מהווה כלי אשר בעזרתו המתרגל מעמיק את הבנתו בתרגול הסומטי
וחווה את העצמאות והשחרור הנלווים לכך בכל הנוגע לשמירה על בריאותו ויציבותו הפנימית,
ברובד הפיזי כמו גם ברבדים הפסיכולוגיים, דבר המעניק תחושת סיפוק ושמחה הולכת ומעמיקה.

איריס בר לב
מחנכת ומטפלת CSE (Clinical Somatic Educator)
המרכז הישראלי לחינוך לתנועה סומטית

פגישת אבחון ראשוני וייעוץ – בחינוך לתנועה סומטית

בפגישת זום של חצי שעה נבצע היכרות מעמיקה ואבחון מקיף של מצבכם הפיזי.
נדון בהיסטוריה הרפואית, בכאבים ובמגבלות התנועה, ונציע פתרונות מותאמים אישית.

ללא התחיבות (בעלות של ₪150)

יצירת קשר

איריס בר לב
יסודות - המרכז הישראלי
לחינוך לתנועה סומטית ושינוי הכרתי©
טיפולים סומטים / תרגול סומטי / פילאטיס-סומטי

איריס בר לב
0523-484-047

תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאתר “I-SOMATIC

איריס בר לב מברכת את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט I-SOMATIC המופעל על ידה בכתובת www.i-somatic.com (“האתר“).

האתר הוקם על ידי איריס בר לב, מורה ומטפלת מוסמכת לחינוך לתנועה סומטית, מקימת המרכז הישראלי לחינוך לתנועה סומטית (“המרכז”). האתר מספק פלטפורמה נוחה להרשמה לשיעורים מקוונים ופרונטאליים המועברים על ידי איריס (“השיעורים”) ורכישה של שיעורים מקוונים שהוקלטו מראש (“השיעורים המוקלטים”) ומגוון מוצרים משלימים, כגון ספרים, אביזרים ועוד (“המוצרים”). בנוסף, ניתן למצוא באתר מידע אודות התנועה הסומטית והשירותים הניתנים במרכז (“השירותים”), וכן תכנים וסרטוני וידיאו בתחום התנועה הסומטית (“התכנים”).

 1. כללי:
  • הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״). קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון. כמו כן, האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.
  • האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר ו/או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.
  • תנאים אלו חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
  • הגלישה באתר מיועדת לכל גיל, פעולה באתר של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.
  • במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.
 2. הצהרה:
  • בטרם השימוש באתר, גולשי ולקוחות האתר מצהירים, מאשרים ומסכימים כי ידוע להם:
   • שהשירותים והתכנים המופיעים באתר ניתנים ומסופקים לשם הלימוד והאימון בלבד וכל פעולה שתעשה בעקבותיהם תעשה לאחר צפייה מלאה בהם ולאחר מעקב קפדני אחר ההוראות המוצגות במערכי השיעורים.
   • יובהר כי כל פעולה שתעשה בעקבות השתתפות בשיעורים ו/או צפייה בשיעורים המוקלטים תעשה במשנה זהירות וכי האחריות הבלעדית לכל נזק (חלילה ויקרה), מכל סוג שהוא, תהיה על עושה השימוש בשיעורים ו/או בשיעורים המוקלטים.
   • שללקוחות האתר לא תהיה כל טענה כלפי האתר, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו והם לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה מקבלת תוכן מהאתר ו/או מהשיעורים ו/או מהשיעורים המוקלטים, אפילו אם האתר הזהיר, המליץ או ייעץ לעניין מסוים או על שירות מסוים ובשום מקרה האתר לא יהווה תחליף או יישא באחריות הלקוח ו/או מקבל השירות. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון חובה עבור נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש בשיעורים ו/או בשירותים ובתכנים המוצגים באתר.
   • שהשיעורים והשיעורים המוקלטים אינם מובאים כתחליף לייעוץ פרטני ו/או טיפול רפואי ו/או אבחון רפואי, ואין לראות בהם ייעוץ ו/או טיפול ו/או אבחון של אנשי מקצוע, כגון רופאים, פיזיותרפיסטים וכדומה.
   • התכנים באתר והשיעורים המוקלטים ניתנים לשימוש כמות שהם. לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו. על מנת לקבל תכנית מותאמת אישית לצרכיו של הלקוח, הכוללת תכנים ותרגול מתאימים, יש להירשם לשיעור פרטי מקוון או פרונטאלי.
   • שהאתר ניתן לשימוש כפי שהוא (AS IS) והשימוש בו הוא על אחריותו המלאה של הגולש;
   • שלא ניתן לעשות שימוש באתר ללא אישור ופיקוח מבוגר בעל כשירות משפטית מגיל 18 ומעלה;
   • שבשימוש באתר הגולש לא יפר כל חוק, תקנה או הוראה שלטונית אחרת.
 1. האתר אינו מתחייב בנוגע למידת הדיוק או השלמות של תיאורי השירות באתר ולא יישא באחריות לכל שגיאה, טעות או נזק.
 2. הגלישה באתר:
  • הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולש.
  • האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר לחסום גישתו אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:
   • אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
   • במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
   • אם הופרו תנאי שימוש אלה;
   • אם נעשה שימוש באתר במטרה להתחרות באתר;
   • אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים לגלוש ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.
 1. השירותים המוצגים באתר:
  • השירותים המוצעים על ידי האתר והתכנים יופיעו ויוצגו בדפי האתר.
  • האתר אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של שירותים ו/או תכנים.
  • האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון השירותים והתכנים המוצגים באתר, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, ללא כל הודעה או התראה מוקדמת.
  • אופן הצגת השירותים והתכנים באתר הינו על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.
 2. הרשמה לשיעורים ורכישת שירות או מוצר באתר:
  • האתר מציע מגוון מסלולי הרשמה לשיעורים מקוונים ופרונטאליים, כגון השתתפות חד פעמית בשיעורים קבוצתיים, שיעורים פרטיים, מנויים חודשיים ועוד (“מסלולי ההרשמה”).
  • בנוסף, ניתן לרכוש באתר שיעורים מקוונים שהוקלטו מראש, וכן מגוון מוצרים כגון ספרים, אביזרים ועוד.
  • מסלולי ההרשמה, השיעורים המוקלטים והמוצרים המוצעים לרכישה באתר יוצגו ויתוארו בדפי האתר.
  • האתר אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של מסלולי הרשמה ו/או שיעורים מוקלטים ו/או מוצרים.
  • האתר רשאי בכל עת לשנות את מסלולי ההרשמה ו/או השיעורים המוקלטים ו/או המוצרים המוצעים לרכישה באתר, להחליפם, להמעיט מהם, להוסיף עליהם, ללא כל הודעה או התראה מוקדמת.
  • על מנת להשתתף בשיעורים המקוונים והפרונטאליים המוצעים באתר, האתר דורש הרשמה מראש לשיעורים. בעת ההרשמה הלקוח יבחר את המועד המתאים לו מבין המועדים המוצעים בעמוד ההרשמה. לאחר ההרשמה והתשלום, יקבלו הלקוחות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת דואר האלקטרוני שלהם כפי שהוזנה באתר, עם קישור לצפייה בשיעור המקוון.
  • המחיר המופיע באתר בצמוד לכל מסלול הרשמה, שיעור ומוצר הינו המחיר העדכני. האתר רשאי לעדכן מעת לעת את המחירים, ללא קשר למועד ביצוע רכישה באתר, וללא צורך בהודעה על כך.
  • התשלום בגין רכישת שירות ו/או מוצר באתר יתבצע באמצעי התשלום המופיע בעמוד התשלום.
  • בנוסף להוראות התקנון יחולו גם הוראות תקנון חברת הסליקה או אמצעי התשלום האחר. על אף האמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים לנרשמים, והכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי.
  • רכישה של שירות ו/או מוצר באתר תבוצע בכפוף לאישור העסקה על ידי האתר. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי האתר, יקבל הנרשם הודעה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה.
  • יובהר כי ברכישת מסלול מנויים, המנוי יתחדש מעת לעת, אם לא יופסק על ידי המשתמש.
 3. אספקת המוצרים והשירותים:
  • השיעורים יסופקו באמצעות פלטפורמת ZOOM או מפגש פנים אל פנים (בהתאם לסוג השיעור). השירותים יסופקו במועד ששוריין על ידי הלקוח, בכפוף לאישורו של האתר.
  • השיעורים המוקלטים יסופקו ללקוח לאחר התשלום באמצעות קישור לדף אינטרנט באתר שישלח ללקוח, עם גישה לשיעורים המוקלטים או באמצעות קישור הורדת השיעור המוקלט.
  • מתן השירותים יתאפשר בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של האתר והאתר לא יהא אחראי לכל איחור ו/או עיכוב במתן השירות ו/או אי-מתן השירות, כתוצאה מכוח עליון ו/או תקלות טכניות ו/או מאירועים שאינם בשליטתו.
  • האתר ידאג לאספקת הזמנה של מוצרים שבוצעה באתר לכתובת הלקוח כפי שהוזנה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר בהתאם להוראות הבאות:
   • הזמנות של מוצרים באתר יטופלו ויסופקו עד 14 ימי עסקים באמצעות דואר ישראל, בעלות משלוח בהתאם לאמור באתר בעת הרכישה (״יום עסקים״ – ימי ראשון עד חמישי, להוציא ימי שבתון של כלל המשק, ערבי חג וימים בהם הבנקים בישראל לא עובדים);
   • עלות ההזמנה אינה כוללת את עלות המשלוח. עלות המשלוח עשויה להתעדכן מעת לעת בהתאם לאמור באתר;
   • אספקת הזמנות תתאפשר בתחומי מדינת ישראל בלבד;
   • במקרה שבו מוצר שהוזמן באתר אינו זמין במלאי, האתר יעדכן את המזמין. אם המזמין לא יהיה זמין, האתר ישלח את ההזמנה ללא המוצר החסר;
   • האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שיגרם כתוצאה של: (1) כוח עליון ו/או אירועים שאינם בשליטת האתר; (2) מסיבות הקשורות לדואר ישראל; (3) סגירת המשק כך שפעילות האתר ו/או ספקיו ו/או נותני שירותיו יפגעו, מכל סיבה שהיא.
 1. מדיניות שינויים וביטולים:
  • כל בקשה לשינוי או ביטול תישלח לדוא״ל המופיע בתחתית התקנון ותאושר לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת.
  • ביטול שיעור מקוון קבוצתי (שיעור חד פעמי או שיעור מתוך מנוי חודשי) לא יתאפשר, ולא יינתן החזר כספי בגין השיעור. במקרה כזה, הלקוח יקבל זיכוי לשימוש עבור שיעור במועד עתידי.
  • ביטול שיעור פרטי מותאם אישית וקבלת החזר כספי יתאפשרו בהתאם להוראות הבאות:
   • עד 24 שעות טרם מועד השיעור יגבו דמי ביטול בשיעור של 5% מסך מחיר השיעור; לחילופין יוכל הלקוח לבחור מועד אחר לקיום השיעור, בהתאם לזמינות המועדים.
   • בטווח זמן של פחות מ- 24 שעות טרם מועד השיעור לא יינתן החזר כספי.
  • בעת ביטול מנוי של שיעורים פרטיים מותאמים אישית הלקוח יקבל החזר כספי עבור המנוי, בניכוי מחירם המלא של השיעורים שכבר סופקו לו, בהתאם למחירים המלאים של השיעורים הפרטיים חד פעמיים המופיעים באתר.
  • ביטול שיעור במסגרת קורס קצר (קורס של ארבעה/שישה מפגשים המתקיימים אחת לשבוע) וקבלת החזר כספי יתאפשרו בהתאם להוראות הבאות:
   • עד 24 שעות טרם מועד השיעור המקוון יגבו דמי ביטול בשיעור של 5% מסך מחיר הקורס;
   • בטווח זמן של פחות מ- 24 שעות טרם מועד השיעור לא יינתן החזר כספי, והלקוח יוכל לקבל את הקלטות שיעורי הקורס.
  • יובהר כי כל שינוי של מועד שיעור יתאפשר בתיאום מראש בלבד, ובהתאם לזמינות מועדי השיעורים.
  • ביטול רכישת שיעורים מוקלטים באתר יתקבלו עד למועד קבלת גישה לשיעורים המוקלטים. במקרה ששינוי או ביטול רכישת שיעורים מוקלטים יתקבלו בטרם קבלת גישה לשיעורים המוקלטים, האתר יזכה את הלקוח בהחזר כספי מלא, באמצעי התשלום באמצעותו נעשתה הרכישה. שינוי ו/או רכישת שיעורים מוקלטים לאחר קבלת גישה לשיעורים המוקלטים, לא יתאפשרו והרוכש לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.
  • החזר, שינוי או ביטול הזמנה של מוצרים יתאפשרו בהתאם להוראות הבאות:
   • ההחזר, השינוי או הביטול יתבצעו בטווח זמן של עד 14 יום לאחר קבלת הלקוח את ההזמנה;
   • הלקוח ישיב את המוצר לאתר (על חשבונו) כאשר הוא סגור באריזתו המקורית;
   • לא נעשה במוצר שימוש מכל סוג שהוא;
   • המוצר יוחזר בצירוף חשבונית עסקה או הוכחת עסקה;
   • העלויות הכרוכות בהחזרת ההזמנה תחולנה על הלקוח;
   • יגבו דמי ביטול בגובה 5% מסכום המוצר או בסך 100 ש״ח (לפי הנמוך מבניהם);
   • במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו עקב פגם במוצר, האחריות לאיסוף או החלפת המוצר הפגום מהלקוח תחול על האתר והאתר ידאג להחלפת המוצר. מוצר שיוגדר כפגום על ידי הלקוח ייבדק על ידי האתר. אם לאחר בדיקת האתר המוצר ימצא תקין, הלקוח לא יקבל החזר כספי ויהיה באפשרותו לבקש את שליחת המוצר חזרה אליו בכפוף לתשלום דמי משלוח פעם נוספת.
  • האמור בסעיף 8 לעיל כפוף להוראות ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.
 2. אחריות האתר:
  • האמור בתכני האתר ובשיעורים אינו מובא כתחליף לקבלת טיפול ו/או אבחון פרטני מגורם מקצועי, ואינו מתאים לנסיבותיו הספציפיות של כל מקרה ומקרה והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה טיפול ו/או אבחון מגורם מקצועי כגון רופא. כל פעולה שנעשית על פי המידע באתר הינה על אחריות עושה הפעולה בלבד.
  • אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המוצעים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים אשר מוצגים על ידו.
  • התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו.
  • מידע ומצגים אודות שירותים המוצגים באתר, שמקורו בשותפיו העסקיים של האתר ששירותיהם מופיעים באתר (ככל ויופיעו) וכל תוכן ביחס לשירותים נמצאים באחריותם הבלעדית של השותפים העסקיים כאמור, ועל כן, מובן שלאתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין האתר ערב למידת הדיוק של מידע זה.
  • האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו’ המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.
  • האתר בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שנגרם לגולש האתר באמצעות יצירת קשר עם שותפיו העסקיים של האתר.
  • האתר ממליץ לגולשים באתר לנהוג בזהירות, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס לשירות עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר להלן.
  • האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
  • השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים שיתפרסמו באתר הינה באחריותו המלאה של הגולש. האתר אינו מתחייב כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים, המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל גולש. האתר לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.
 3. השימוש באתר:
  • השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, למעט בכפוף לקבלת אישור ו/או הסכמה מפורשת מראש ומכתב לכל פעילות מסחרית ובכפוף לתנאי ההסכם ו/או תנאי השימוש למשתמשים מסחריים.
  • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
  • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
  • אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
  • אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (“קישור עמוק“) ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
  • האתר רשאי לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.
  • האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצע הקישור בלבד.
  • על הגולש לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו, שותפיו העסקיים או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט עקב הפרת התקנון. בנוסף, ישפה המשתמש את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמם בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצע לאתר.
 4. שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר רשאי לשנות מעת לעת את מבנה האתר, ו/או המראה ו/או העיצוב, ואת היקפם וזמינותם של השירותים באתר. האתר יהיה רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים על פי החלטתו. כמו כן, האתר יהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.
  • שינויים כאמור יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו״ב. לא תהיה לגולשים באתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
  • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר רשאי בכל עת להפסיק את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם, לפי שיקול דעתו הבלעדי. האתר ישתדל לפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש.
  • האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.
 5. קניין רוחני:
  • כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי, שהרשה לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים ובכלל זה שותפיו העסקיים של האתר.
  • אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ״ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי הגולשים לאתר (ככל שישנם).
  • אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.
  • סימני המסחר, צילומים, תמונות תכנים ומודעות הפרסומת של שותפיה העסקיים של האתר (ככל שישנם) הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם מראש ובכתב.
 6. סמכות שיפוט:
  • על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
  • לבתי המשפט שבמחוז מרכז תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון.
 7. מדיניות פרטיות:
  • האתר מכבד את פרטיות הלקוחות והגולשים.
  • בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת השארת פרטים באתר, האתר אוסף מידע מסוים אודות המחשב שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר. המידע נאסף באופן אוטומטי )לרבות באמצעות שימוש ב “Cookies”) והוא עשוי לכלול כתובות IP, סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי בו הנך משמש למטרת הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת. (המידע הנמסר בעת השארת פרטים והמידע הנאסף על ידי האתר כאמור בפסקה זו יכונו יחד: “המידע הנאסף באתר“).
  • המידע הנאסף באתר ישמש את האתר, בין היתר, לצורך הפעלת האתר בצורה המיטבית, לשמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית לגבי השימוש באתר.
  • המידע הנאסף מהשירותים בהם אתה מתעניין או רוכש ועשוי לשמש את האתר או מי מטעמו, בין היתר, לצורך התאמת השירותים המוצעים לך בצורה המיטבית, שמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית.
  • האתר או מי מטעמו רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף עליך, בין היתר, למטרות הבאות:
   • בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר באתר מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;
   • בכדי להתאים דיוור – פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;
   • בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי האתר בנוגע לשירותים אותם האתר מספק;
   • ניתוח סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים;
   • תפעולו של האתר ופיתוח אתרים שיוקמו בעתיד;
   • ניהול מכירות, שיווק, גיוס לקוחות והצעת שירותים חדשים;
   • בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר האתר עורך מעת לעת.
  • האתר יהיה רשאי להעביר מידע אישי ולהעביר מידע לצדדים שלישיים בהתאם להוראות החוק (למעט מידע רגיש , לרבות, במקרים הבאים:
   • נתת לכך הסכמתך. לעניין זה ״הסכמה״ – הסכמה מדעת, במפורש או מכללא;
   • האתר ו/או מי מטעמו נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;
   • אם הדבר יידרש, לדעת האתר, במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה או דרישה בהליך משפטי אם יהיו בינך ובין האתר או בין צד שלישי לבין האתר;
   • על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של האתר ו/או מי מטעמו;
   • שיתוף רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים;
   • לצרכים סטטיסטים – אנו מספקים מידע אישי לגופים וחברות שאנו נותנים בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראות האתר ובאופן העולה בקנה אחד עם תקנון זה ומדיניות האתר;
   • ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים;
   • אם תפר את תקנון זה אם תבצע פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;
   • בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
   • אם האתר ימוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על תנאי תקנון זה.
  • חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהמידע יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.
 8. צרו קשר:
  • האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

כתובת: רמת ישי;

טלפון: 052-3484047;

או דוא״ל: iris@i-somatic.com

כל הזכויות בתקנון זה שמורות  ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.

עדכון אחרון: נובמבר 2020

טיפים לפנדיקולציה נכונה

כאשר פנדיקולציה גורמת לך לאי נוחות במקום לשחרור, ייתכן שהבעיה היא לא התנועה, אלא איך אתה עושה את זה. 
הנה כמה טיפים שיהפכו את התנועות והפנדיקולציות שלך ליעילות יותר:

השתמש בפחות מאמץ – תנוע לתוך הפנדיקולציה כאילו אתה מפהק ברכות ועשה את זה כך שירגיש נעים.  אין צורך לטפס את האוורסט!

שחרר את הצד השני של הגוף – כשאתה נכנס לפנדיקולציה, הצד הנגדי של הגוף שלך צריך להיות רך.  השתמש בידיים שלך כמשוב, כדי לעזור לך לחקור האם אתה עדיין מחזיק במתח, מה שאומר שאתה מתאמץ יותר ממה שצריך.

שחרר את מה שמוחזק שלא לצורך – השתמש בידיים שלך כדי להיות בטוח שאתה באמת משחרר את מה שכווצת, במקום למשוך  את עצמך מהתנועה באמצעות השרירים של הצד הנגדי של הגוף.

לקבלת חומר קריאה מעניין וקבלת פרטים אודות סדנאות ופעילויות סומטיות קרובות
הרשם/י לניוזלטר של:
“המרכז הישראלי לחינוך לתנועה סומטית”

(הניוזלטר יוצא אחת לחודש)

אנחנו לא שולחים ספאם! למידע נוסף ניתן לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו.

שקופית קודמת
שקופית הבאה
נגן וידאו

מהו טיפול בתנועה סומטית

טיפול בתנועה סומטית

בטיפול בתנועה סומטית תקבל/י כלי לטיפול עצמי.
תרגול סומטי אישי הוא הדרך המהירה ביותר להחזיר את תפקוד השרירים, לשפר את חופש התנועה ולבטל את דפוסי הכאב.
השינויים באים לידי ביטוי: בתפקוד השרירים, במודעות הגוף ובתפקוד התנועתי,
כל זאת תוך כדי למידה והשתחררות ממצבים של שיכחון חישה מוטורית שהם הגורם העיקרי למרבית התלונות של כאב, יציבה או קשיים בתפקוד המוטורי.

לחץ ליצירת קשר

Telephone (10)
0523-484-047(972)
iris@i-somatic.com
File - Text
שלח/י לי SMS
WhatsApp1
שלח/י לי ווטסאפ

שלושת הרפלקסים

כולנו נולדנו עם שלושה רפלקסים עיקריים אשר מגיבים באופן בלתי רצוני לגירויים סביבתיים, פסיכולוגיים ורגשיים.

מצבי דחק מתמשכים שאנו חווים בחברה המודרנית גורמים לרפלקסים האלה להתקבע ועם הזמן הם הופכים לרפלקס-מותנה. זהו מצב שגורם לכיווץ-שרירים-מורגל
(habitual muscular contraction).

כאב כרוני

מהו כאב כרוני? וכיצד ניתן להשתחרר ממנו?

כאב איננו מדד מדויק המעיד על בריאות הרקמות!      
כאב הוא מנגנון הגנה שמיוצר על ידי המוח!
אחד הגילויים המדהימים של המדע הוא, שאנו יכולים לחוש כאב ללא כל גירוי פיזי ממשי!

נשאלת השאלה: מהי הדרך בה אני יכול לטפל במערכת-הכאב של עצמי, על מנת שכאב כרוני יעלם?

הגיע הזמן לנקוט בגישה חדשה להתמודדות וצמצום הכאב – והעיקרית בהן מתמקדת בלהכשיר מחדש את מערכת הכאב, דרך החינוך לתנועה סומטית© – לחיות ללא כאב.

בשיעורים ובטיפול-הסומטי אנחנו לומדים לשוחח ישירות עם המוח שלנו, על מנת לאפשר לו לשנות את ההוראות שהוא שולח למערכת העצבים, לרקמות ולשרירים.
וכתוצאה מכך אנחנו מאתחלים מחדש את מערכת הכאב
ומשיבים לעצמנו חופש תנועתי חדש!

 

נגן וידאו

שיעור בתנועה סומטית

סדרה של 4-8 טיפולים אשר כל אחד מהם מלמד אותנו לשחרר קבוצות שרירים אחרת בגוף.

בטיפול בתנועה סומטית – אני מלמדת אותך להרגיש קבוצות שרירים מכווצות ומזכירים למוח איך לשחרר אותם.
בטיפול אני לא מעסה את השרירים, אני לא משתמשת בלחיצות, ואני לא מותחת את השרירים.
אני מלמדת את המוח שלך לשחרר!
שיעור בתנועה סומטית מאפשר לך לטפל בעצמך ולהשיב שליטה ובקרה ויכולת שינוי.
הלמידה המתרחשת בזמן הטיפול – נשארת איתך לתמיד!

השיעור בתנועה סומטית הוא “טיפול-שורש”
התרגול היומי הוא רפואה-עצמית-מונעת

מיתוס ההזדקנות - the myth of aging

גם כיום עם התפתחות המדע והטכנולוגיה, אנחנו עדיין בטוחים שהגיל הוא הגורם העיקרי בגללו הגוף נעשה איטי, נוקשה, כואב ובלתי מאוזן.
אנחנו מסיקים שתבניות-יציבה מסוימות המשויכות לזקנה, הן פשוט חלק ממה שקורה לגוף עקב הגיל.
בעוד שהאמת היא שכל תבנית-יציבה היא ביטוי של אחד או יותר משלושת הרפלקסים, 
שנובעים מSMA – שיכחה חושית-מוטורית.
אם לא מטפלים בשורש (ביכולת של המוח לתת הוראת שחרור), תבנית-היציבה או התנועה הלקויות מעמיקות עם השנים ולא כתוצאה מהשנים.

כלומר חשוב להבין:
♣ תשישות הגוף בעת זקנה איננה הכרח!
♣ אין זה הגיל שאחראי לשינויים ביציבה, אלא ההשתרשות של אחד משלושת הרפלקסים.

מיתוס ההזדקנות - תרגול סומטי

רפלקס האור האדום - red light reflex

ברפלקס-האור-האדום מעורבים השרירים של קדמת הגוף, אשר מתגייסים כדי להגן על החלק הקדמי שלנו, בו האיברים הפנימיים והרגישים ממוקמים וחשופים. זהו רפלקס הישרדותי.

רפלקס זה בא לידי ביטוי בכתפיים מגולגלות קדימה, שקיעה בבית החזה, סנטר בולט לפנים, אגן מגולגל לאחור, ולעתים מרפקים כפופים תמידית.
זה רפלקס שהגוף נכנס אליו מידית, אינסטינקטיבית, בכל פעם שאנו שומעים רעש חזק ומבהיל.

בשיעור בתנועה סומטית המיועד לרפלקס האור האדום, אנו משיבים למוח את השליטה על השרירים הקדמיים של הגוף.
הטיפול, בשילוב עם תחזוקה עצמית שוטפת – יש בכוחו לשחרר אותנו מבעיות עיכול שונות, עצירות, כאבים באזור המפשעה, החלמה מניתוחים באזור הבטן, שיפור יכולת נשימה ויציבה.

רפלקס האור האדום

פנדיקולציה - pandiculation

פנדיקולציה היא טכניקה הייחודית לתרגול הסומטי.
פירוש המילה: הארכה אקטיבית מתוך גיוס קבוצת שרירים, בדומה לפיהוק והתמתחות של בוקר (הִתְמַתְּחוּת, בשונה ממתיחה רגילה).

פיהוק/התמתחות – יוצרים קשר בין השרירים, חוט השדרה והמוח.

במקום למתוח שרירים מכווצים על מנת “להאריך” אותם, בפנדיקולציה  אנחנו מְאַפְּסִים את אורך השריר  לְאֶפֶס טונוס בזמן מנוחה.
טכניקה זו מגרה ומעוררת את המוח ואת מערכת-העצבים לשחרר כיווץ בלתי-רצוני כך שהמוח מקבל בחזרה  שליטה מוטורית, ומאפשר פונקציונליות מרבית בזמן תנועה.

התרגול הסומטי משנה את הגוף ואת התודעה באמצעות לימוד מחדש ברמת המוח!

רפלקס הטראומה - Trauma Reflex

רפלקס הטראומה מתפתח באופן לא-רצוני כתגובה לתאונות ופציעות.
המערכת הרוצה להגן על עצמה מכאב נוסף, מפתחת יציבה-מפצה (בעזרתם של השרירים האלכסוניים של הגוף) אשר גורמת במשך הזמן לקיצור תמידי של מותן אחת ומשיכה של צד אחד של האגן כלפי מעלה ובסיבוב, רגל אחת “ארוכה” יותר, כתף אחת “גבוהה” מהשנייה, הטיה של הראש הצידה מתוך ניסיון של המוח לשמור את הראש מאוזן בייחס לגוף.

בשיעור בתנועה סומטית המיועד לרפלקס הטראומה (שהוא אחד הביטויים של SMA) – אנו משיבים למוח את השליטה על השרירים הצדיים של הגוף.
הטיפול, בשילוב עם תחזוקה עצמית שוטפת – יש בכוחו לשחרר אותנו (רשימה חלקית) מבעיות: יציבה ושיווי משקל הנובע מגורם יציבתי, לאזן את שני צִדֵּי הגוף ובכך לשחרר עומס הפוגע במפרק ירך / ברך / קרסול /דרבן בעקב, השתחררות מכאבי צוואר / כתף / Tennis Elbow / תסמונת התעלה הקרפלית.

רפלקס הטראומה

רפלקס האור האדום - red light reflex

ברפלקס-האור-האדום מעורבים השרירים של קדמת הגוף, אשר מתגייסים כדי להגן על החלק הקדמי שלנו, בו האיברים הפנימיים והרגישים ממוקמים וחשופים. זהו רפלקס הישרדותי.

רפלקס זה בא לידי ביטוי בכתפיים מגולגלות קדימה, שקיעה בבית החזה, סנטר בולט לפנים, אגן מגולגל לאחור, ולעתים מרפקים כפופים תמידית.
זה רפלקס שהגוף נכנס אליו מידית, אינסטינקטיבית, בכל פעם שאנו שומעים רעש חזק ומבהיל.

בשיעור בתנועה סומטית המיועד לרפלקס האור האדום, אנו משיבים למוח את השליטה על השרירים הקדמיים של הגוף.
הטיפול, בשילוב עם תחזוקה עצמית שוטפת – יש בכוחו לשחרר אותנו מבעיות עיכול שונות, עצירות, כאבים באזור המפשעה, החלמה מניתוחים באזור הבטן, שיפור יכולת נשימה ויציבה.

רפלקס האור האדום

חינוך לתנועה סומטית - לחיות ללא כאב

  את התרגול הסומטי פיתח תומס האנה (1928-1990).

החינוך לתנועה סומטית באמצעות פנדיקולציה, מביא לשינוי עמוק ויסודי באופן בו אנו נעים במרחב היום יומי, עוזר לנו להיפטר מכאבים כרוניים שעד היום לא נמצא להם פיתרון משביע רצון, ומשיב לנו שליטה תנועתית.

 התרגול הסומטי מחזיר לנו מודעות ושליטה על מערכת העצבים והשרירים שלנו, כך שנוכל להיות המרפאים של עצמנו, להשתחרר מכאבים כרוניים ולנוע מתוך איזון, שחרור וחופש.

שיכחה חושית-מוטורית
(SMA – Sensory Motor Amnesia)

תלכודת זיכרון המתבטאת בשיכחה חושית-מוטורית (SMA – Sensory Motor Amnesia) הוא מצב אשר בו המוח איבד באופן חלקי או מלא
בַּקָּרָה–רְצוֹנִית של היכולת לחוש ולהניע שריר באופן חפשי.
SMA  הוא הסתגלות למצב דחק – שהפך להרגל.

כאשר אנו חווים תלכודת זיכרון אשר מקבלת ביטוי בשיכחה חושית-מוטורית אנו מאבדים את היכולת הרצונית לשחרר ולהרפות שרירים ולאפשר להם לנוע באופן חפשי. דבר זה מתרחש ברמת המערכת-העצבית.
שיכחה חושית-מוטורית ארוכת-טווח  משמרת חלוקת משקל לא שווה וחוסר איזון של מערכת השריר, המשפיע על השלד. ביטויים של שיכחה חושית-מוטורית ניתן לראות במצבים כמו עקמת, בלט-דיסק, פריצת דיסק, בורסיטיס, שחיקת סחוס, ומצבים שונים המהווים פעמים רבות סיבה להחלפת מפרק ירך או ברך ולניתוחים בעמוד השדרה.
שיכחה חושית-מוטורית היא בעיה תפקודית נלמדת, ולפיכך יכולה להילמד מחדש!

זהו מצב הפיך הנלמד באמצעות חינוך לתנועה סומטית© – תנועה ללא כאב.​

רפלקס האור הירוק - Green Light Reflex

רפלקס האור הירוק הינו רפלקס המניע ודוחף אותנו קדימה.
השרירים האחוריים הגדולים בגב מתגייסים על מנת להניע אותנו לעמידה, להליכה, ולריצה. (חישבו על התגובה של הגוף לפקודה: “עמוד זקוף!”, “לך ישר!”)
ברפלקס זה שרירי הגב לומדים להיות מגויסים באופן תמידי, וליצור כיווץ יתר המקבל ביטוי בקשת מוגברת בגב התחתון.
בשיעור-הסומטי-קליני המיועד לרפלקס האור הירוק (שהוא אחד הביטויים של SMA) – אנו משיבים למוח את השליטה על השרירים האחוריים של הגוף.
הטיפול, בשילוב עם תחזוקה עצמית שוטפת – יש בכוחו לשחרר אותנו מכאבי גב שאולי ליוו אותנו במשך שנים!

רפלקס האור הירוק