דרך חינוך מחדש ברמה העצבית-שרירית אנו משיבים לעצמנו את השליטה ויכולת הבקרה על התנועה השרירית.

המדע של הפנדיקולציה

The Science of Pandiculation

חינוך לתנועה סומטית היא מתודת חינוך אשר מגדירה מחדש את היחסים המתקיימים בין מערכת העצבים המרכזית לבין השליטה הרצונית על השרירים והתנועה. 
דרך חינוך מחדש ברמה העצבית-שרירית (neuromuscular movement re-education)
אנו משיבים לעצמנו את השליטה ויכולת הבקרה על התנועה השרירית.

הקדמה

1. גוף לעומת סומה
תלכודת זיכרון המתבטאת בשיכחה חושית מוטורית -

קיימות שתי דרכים להתייחס אל תופעות פיזיולוגיות: הראשונה - כאל גוף, השנייה – כסומה (תהליך של חישה ותנועה בהתהוות מתמדת).
הראשונה היא התייחסות אל תופעה כהתרחשות בַּגּוּף. המאפיין של התייחסות זו הוא קליטה והתבוננות על התופעה מנקודת המבט של "גוף שלישי" (third person prospective). כלומר, אנו רואים את התופעה כחיצונית לנו וכנפרדת מאיתנו. במצב זה אנחנו פועלים על התופעה בעזרת ארגז הכלים המקובל שאנו בני האדם פיתחנו, ואנחנו מנסים להביא לשינוי בגוף כנפרד מאיתנו. אוסף של רקמות (עצמות, שרירים, איברים פנימיים וכדומה).
השנייה היא התרחשות סומטית שנחווית מ"גוף ראשון" (first person prospective). כלומר, התופעה מתרחשת בתוכנו. התופעה היא אנחנו. במצב זה אנחנו פועלים בעזרת כלים תודעתיים (כגון יכולת חישה, תשומת לב וקשב), ואנחנו מביאים לשינוי במכלול הסומטי. התרחשות סומטית היא התרחשות מנטאלית שהגוף מושפע ממנה מיידית.

ההתייחסות הסומטית מאפשרת תובנות ואפשרויות אשר מנקודת המבט המקובלת של עולם הרפואה והפיזיולוגיה נתפסות כבלתי אפשריות.

האופן שבו אנו מתייחסים אל תופעה - משפיע עליה ועל כן משנה אותה.

2. התרחשויות נוירולוגיות רצוניות ובלתי רצוניות של מערכת העצבים
שלושת הרפלקסים -

שתי התרחשויות מהוות את הבסיס של קיומנו כבני אדם. האחת היא התרחשות בלתי מודעת – לא רצונית, והשנייה היא התרחשות מודעת – רצונית.
ההתרחשות הלא רצונית היא הבסיס הראשוני עליו מושתת הקיום האנושי וההישרדותי.
ההתרחשות המודעת-הרצונית היא התרחשות נלמדת והיא מתחילה מרגע הלידה.  

מבחינה נוירולוגית, האבחנה נעשית בין התרחשויות רפלקסיביות-הישרדותיות-בלתי-רצוניות ששוכנות בתת-קליפת המוח, לבין התרחשויות רצוניות ששוכנות בקליפת המוח.  
אם מסיבה כל שהיא מתעוררת תגובה בלתי רצונית אוטומטית (- רפלקס), התעוררות זו משתלטת על כל המערכת. כאשר רפלקס הופך להיות הרגל, נוצר מצב של קיבעון סנסורי-מוטורי.
על מנת להשתחרר מקיבעון זה נדרשת למידה רצונית (חינוך מחדש) המתרחשת בקליפת המוח, שמזכירה למערכת העצבים את היכולת לחוש, ומתוך כך: להניע, לווסת, לשחרר, להרפות ולהירגע.

למידה זו היא הבסיס של החינוך לתנועה סומטית.

3. הבסיס של החינוך לתנועה סומטית
פנדיקולציה -

חינוך לתנועה סומטית היא מתודת חינוך אשר מגדירה מחדש את היחסים המתקיימים בין מערכת העצבים המרכזית לבין השליטה הרצונית על השרירים והתנועה.  

דרך חינוך מחדש ברמה העצבית-שרירית (neuromuscular movement re-education) אנו משיבים לעצמנו את השליטה ויכולת הבקרה על התנועה השרירית.

בעזרת יכולת הבקרה על התנועה השרירית (התרחשות שמתקיימת בקליפת המוח הסנסורית-מוטורית) אנו מתגברים על הרפלקסים שנלמדו ושהתקבעו בתת-קליפת המוח והפכו להרגל.
בכך אנו יוצרים מחדש מצב של איזון ומשתחררים מכאבים שמקורם במתח מתמשך.

כפי שנראה וניווכח בהמשך, חלק גדול מהכאבים ומאי הנעימות שאנו חשים בגוף נובע ממתח המוחזק בשרירים. מתח אשר באופן זמני(!) איבדנו את היכולת המודעת והרצונית לשחרר.
הדבר דומה למנוע של מכונית שממשיך לעבוד ולפעול שלא לצורך על אף שהגענו זה מכבר ליעדנו. המנוע ממשיך לצרוך אנרגיה, נשחק ומתעייף כי שכחנו לתת לו את ההוראה לדמום.
או – כאשר נשמעת אזעקה להיכנס למקלטים והמוח שוכח להשמיע צפירת הרגעה ולהורות לנו לצאת מהמקלטים, ועכשיו השהות במקלט נראית לנו "נורמלית" למרות שאינה נורמלית כלל.

מצב זה נקרא: שיכחה-חושית-מוטורית.

החינוך לתנועה סומטית מהווה גישה הוליסטית מקפת ומלאה שבה המורה/המטפל מוביל את המתרגל לגלות את מגבלות החישה והתנועה הנוכחיים שלו.
כתוצאה מגילוי זה מתחיל תהליך שבו נוצרת תקשורת ישירה עם המוח
אשר אחראי לתפקוד התקין של כלל האורגניזם.

אחת ההשלכות המשמעותיות של תקשורת זו הינה שינוי הבא לידי ביטוי בתפקוד המוטורי-תחושתי (sensory motor system), כמו גם הריגשי, וביכולת הוויסות הכוללת.
ועל כך ארחיב בהמשך.

4. שיכחה-חושית-מוטורית
מיתוס ההזדקנות -

החינוך לתנועה סומטית מעורר את הגוף משיכחון-חישה-מוטורית
 
(SMA – Sensory Motor Amnesia).

לפני שאעמוד על המרכיבים של שיכחון-חישה-מוטורית, אציין שתופעה זו ביחד עם פנדיקולציה ושלושת הרפלקסים-המותנים, הם מהמאפיינים המרכזיים המייחדים את החינוך לתנועה סומטית, ועקב כך זוכים להתייחסות מקפת בשיעורי הטיפול הסומטי-הקליני כמו גם בסדרת התרגילים לטיפול-עצמי.

שיכחון-חישה-מוטורית מעיד על מצב מתמשך של מתח בלתי רצוני שנלמד והתקבע.
הוא מופיע בעיקר כפועל יוצא של בניית הרגלים, ו/או הסתגלות למצבי טראומה ומתח.

שיכחון-חישה-מוטורית הוא מצב שבו איננו זוכרים (או מאמינים) שיש ביכולתנו לשנות משהו מבפנים בכוחות עצמנו.
זו אחת הסיבות המרכזיות שמביאות אותנו לתור אחר פתרונות אצל מטפלים ומרפאים אחרים ש"יתקנו אותנו".
אנחנו שכחנו שאנו אורגניזם חי המסוגל לחישה-עצמית, ויסות עצמי ושינוי-עצמי.

תופעה זו של שיכחון-חישה-מוטורית מתרחשת ברמת המוח ולכן "תיקון הבעיה" וההתייחסות לתופעה חייבת להתרחש ברמת המוח ממקור ראשון. כלומר מתוך עצמי.

באופן כמעט גורף, ידיעת עצמנו מבפנים והחישה שלנו את עצמנו היא התרחשות בלתי שגרתית בהתנהלותנו היום-יומית הרגילה.

שימוש מודע ומכוון בחישה מודעת מעוררים בנו פקולטות גבוהות של קליטה, יכולת ויסות ותגובה.
מודעות זו היא היא המפתח לחופש.  בכל רמות הקיום.

המדע של הפנדיקולציה (Pandiculation)

1. מה זו פנדיקולציה
תלכודת זיכרון המתבטאת בשיכחה חושית מוטורית -

♥ פנדיקולציה –
היא דרך להעיר את המוח. בפנדיקולציה (Pandiculation) יש גיוס שרירים רצוני באופן שמשיב שליטה של המוח על השריר ומשיב לו את היכולת לתת פקודת שחרור עד למנוחה מוחלטת (אפס טונוס שריר).

2. האנטומיה של הפנדיקולציה
שלושת הרפלקסים -

פנדיקולציה היא הכלי העיקרי והחיוני ביותר העומד לרשותו של המורה-המטפל הסומטי. טכניקה זו מאפשרת לאַפֵּס את מידת טונוס השריר ובנוסף לכך את אורך השריר – ברמת המוח.
פנדיקולציה היא: התכווצות מודעת ומרצון של השריר ולאחר כיווץ זה, מתבצע שחרור איטי ומבוקר אשר בסופו המתרגל חווה מצב של הרפיה מוחלטת.
חתולים וכלבים עושים פנדיקולציה כשהם מתעוררים משינה או מתנומה. הם מִתְמַתְּחִים ובכך מאתחלים את המערכת העצבית-שרירית שלהם.

לאחר שהמורה/המטפל הסומטי ערך אבחון וזיהה ביטוים של שיכחון-חישה-מוטורית, הוא ינחה את המתרגל לתנועות אשר ייצרו פנדיקולציה במקומות ובשרירים ספציפיים.

פנדיקולציה בשונה ממתיחה הינה כיווץ מבוקר, ואז שחרור והרפיה מודעים.

לאחר שטכניקה זו נלמדת ונרכשת המיומנת המתאימה, יכול המתרגל לחזור ולבצע פנדיקולציות באופן עצמאי, בתרגילים שיינתנו לו לטיפול ותחזוקה עצמית.

בחלק זה אציג הסבר פשוט על המתרחש במוח ובשרירים במהלך תנועה. הבנה בסיסית של המתרחש בזמן התרגול הסומטי ובמהלכו של שיעור סומטי-קליני תתרום רבות לאפשרות שלנו ליצור שינוי חיובי עבור עצמנו.

המוח הוא מערכת הבקרה הראשית. תפקוד תקין של המוח הוא תנאי יסודי לקיומה ולאיכותה של תנועה.

3. מערכת העצבים
פנדיקולציה -

למערכת העצבים תפקידי בקרה והיא עובדת דרך לולאות משוב סנסומוטורית (תחושתית-תנועתית).
הנה תיאור סכמתי של לולאת המשוב:
המערכת התחושתית שמקבלת מידע דרך הרצפטורים של אברי החישה ומודדת את עוצמת הגירוי ומעבירה נתונים אל המוח. המוח מעבד ומחליט (בהתבסס על זיכרון, בין השאר) ומעביר למערכת המוטורית הוראת ביצוע.

4. שליטה על תנועה
מיתוס ההזדקנות -

המערכת המוטורית (בניגוד למערכות סנסוריות( מקבלת אינפורמציה עצבית ומתמירה אותה לאנרגיה מכנית. היא עושה זאת באמצעות פקודות עצביות מהמוח שמועברות אל השרירים על ידי פוטנציאל פעולה. המערכת המוטורית כוללת שלוש רמות של ארגון:
1.  השרירים: מהווים את הרמה הראשונית, שכן השליטה על התנועה והיציבה מושגת כולה על ידי כוונון מידת ההתכווצות של שרירי השלד.
2.  הרפלקס: כוללת תגובות אוטומטיות, קבועות, בלתי משתנות ופשוטות יחסית, שבדרך כלל  נגרמות על ידי נוירונים בחוט השדרה בלבד.
3.  השליטה והבקרה המוחית על הרמות הנמוכות הללו: מהווה את הרמה הגבוהה והמורכבת בכל המערכת. מערכות השליטה המוחית על השרירים מחייבות קבלה של אינפורמציה שוטפת מאברי הגוף שמסופקת על ידי מערכת העצבים, אך מגיעה מהשרירים.

כדי לשלוט על השרירים יש צורך בפידבק סנסורי לגבי מידת המתיחה של כל שריר ואורכו.
פידבק כזה תלוי בשני סוגי חיישנים לפרמטרים האלה שמעבירים את המידע דרך המערכת הסומטו-סנסורית.
1. חיישנים בגידים: שולחים מידע לגבי מידת המתיחה של השריר.
2. חיישנים בשריר עצמו: שולחים מידע לגבי אורך השריר.

השרירים שלנו בנויים מסיבי-שריר. סיבי השריר מכילים בתוכם תאי-כישור.

5. כישור השריר
מיתוס ההזדקנות -

כישור-השריר מתפקד כקולטן (רצפטור) חוּשִׁי הרגיש לשינויים באורך השריר.  
לכישור-השריר תפקיד מהותי בשליטה על פעולת השרירים ובתחושת ההתמצאות המרחבית של הגוף (פרופריאוספציה).
כישורי-השריר מאפשרים לנו לחוש את מיקום גופנו באמצעות מידע ומשוב עִצְבִּי לגבי אורך השרירים.
כישור-השריר משדר אותות למערכת העצבים המרכזית ולמוח באמצעות נוירונים חושיים (sensory neurons). נוירונים אלה מעבירים מידע למוח ולמערכת העצבים המרכזית על אורכו של השריר, ומסיבה זו מכונים גם 'קולטני מתיחה' - stretch receptors.

6. לולאת הגמא
מיתוס ההזדקנות -

לולאת הגמא (המכונה גם לולאת משוב אלפא-גמא) היא לולאת פידבק בְּמערכת העצבים המרכזית המסדירה את רמת המתח בשרירים. תקינותה של לולאת הגמא חשובה ביותר לתפקודו התקין של השריר.

כל שריר מורכב מסיבים חיצוניים ומסיבים פנימיים:
סיבי השריר הפנימיים (intrafusal muscles cells) מופעלים על ידי תאי גמא (Gamma motor neurons)

סיבי השריר החיצוניים extrafusal muscles fibers)) מופעלים על ידי תאי אלפא (Alfa motor neurons).

7. אופן פעולתה של לולאת הגמא
מיתוס ההזדקנות -

לולאת הגמא מורכבת מנוירונים מוטוריים (motor neurons) אלפא וגמא, נוירונים תחושתיים (sensory neurons), כישורי שריר (muscle spindles) ושרירי השלד (skeletal muscles).
לולאת הגמא פועלת בין חוט השדרה לשרירים, ומווסתת במהירות ובאופן אוטומטי את רמת המתח בשרירים.

נוירונים (תאי עצב) מוטוריים אלפא - שולטים על התכווצות שרירי השלד ואילו נוירונים מוטוריים גמא - שולטים על התכווצות סיבי השריר הנמצאים בתוך כישור השריר.

כאשר המוח מעביר מסר לשריר להתכווץ הוא עושה זאת דרך הנוירונים המוטוריים אלפא.
בו זמנית מקבלים הנוירונים המוטוריים גמא הוראה לכווץ את סיבי השריר שבתוך כישורי השריר.
תהליך משולב זה נקרא: "שיתוף פעולה אלפא-גמא".

בתרשים המצורף הבא ניתן לראות את הנוירונים התחושתיים שעוטפים את כישורי השריר.

תאי עצב תחושתיים אלה חשים שינויים באורך כישורי-השריר, ושולחים מידע זה לנוירון המוטורי אלפא, ובכך מאפשרים לו לווסת את אורך שריר השלד. כך שאורך השריר שלנו נקבע על ידי שני מרכיבים עיקריים:
האחד הוא בתגובה למסרים המתקבלים ממערכת העצבים המרכזית
 (CNS) והשני הוא פועל יוצא של הפעילות המתרחשת בתוך לולאת המשוב גמא.


בגיוס שרירים נורמלי - המוח שולח אותות דרך הנוירונים המוטוריים אלפא וגמא באופן שווה.
כלומר:
כאשר ישנה פעילות הרמונית ומאוזנת, הנוירונים המוטוריים אלפא וגמא משדרים אותות שווים באורכם ומהירותם. זה נקרא שיתוף פעולה אלפא-גמא.

9. ההשלכות והביטויים של שיבוש לולאת הגמא
מיתוס ההזדקנות -

כאשר נוירונים מוטוריים גמא הופכים לפעילים יתר על המידה, או כאשר הפעילות של תאי עצב מוטוריים אלפא יוצאת מאיזון, אנו חווים רמה מוגברת של מתח בשרירים, התכווצויות בשרירים, ספאזם (עווית שרירית, cramps) או נוקשות שרירית וחוסר גמישות, ולעתים קרובות כאב.

שרירי שלד במצב של מתח מתמיד עשויים להיות רגישים וכואבים.
עם הזמן הם מושכים את השלד שלנו מחוץ למקום האופטימלי שלו, משנים את האיזון במפרקים ומגבירים את הסיכון לפציעה.
סְפָּסְטיות ונוקשות שרירית מגבילים את היכולת הטבעית שלנו ללכת תוך מינימום האנרגיה נדרשת, ולנהל את חיי היומיום שלנו ביעילות.
פעילות לא מאוזנת של לולאת הגמא אשר מביאה להצטברות מיותרת של מתח בשרירים, היא הסיבה העיקרית אשר בגינה אנו נוטים עם הזמן להיות יותר כפופים, פחות גמישים,
והיא הסיבה העיקרית לכאבים מתמשכים, ולשינויים ביציבה.

לכל אחד מאיתנו יש רמת מתח גבוהה מהנחוץ באזורים שונים של הגוף והשרירים.
מתח זה נובע מפעילות לא מאוזנת של לולאת הגמא
.

נחוצה התערבות מודעת לשחרור המתח שנלכד בשרירים.
החינוך לתנועה סומטית מעורר מודעות זו ומלמד את המוח לתת מחדש את הוראת השחרור לשרירים ולאפס את לולאת הגמא.
ניתן לראות זאת כאתחול (ריסטרט) של המערכת העצבית-שרירית.

10. פנדיקולציה – הדרך בה התרגול הסומטי מאתחל את המערכת העצבית-שרירית
מיתוס ההזדקנות -

הִתְמַתְּחוּת (ולא מְתִיחָה!) היא הדרך בה כל היונקים מגיבים באופן אינסטינקטיבי להצטברות מתח בשרירים. בדיוק כפי שכלב או חתול מקמרים את גבם כשהם קמים מתנומה, או תינוק מותח את זרועותיו ורגליו בעת התעוררות משינה.
פעולה זו נקראת Pandiculation – פנדיקולציה, ומטרתה לאתחל את המערכת העצבית-שרירית שלנו.

דר' תומאס האנה השתמש בתכונה טבעית זו שלנו כבסיס העיקרי לטכניקת התנועה-הסומטית שלו אשר מושתתת ביסודה על  פנדיקולציה-רצונית.  טכניקה זו של פנדיקולציה רצונית מאפשרת שחרור מתח מיותר בשרירים והקלה מיידית של כאבים.

פנדיקולציה משיבה תנועתיות, משפרת את היציבה, מחדשת גמישות, ומשפרת מצבים בריאותיים נפוצים הקשורים בשרירי השלד.
סדרת טיפולים ותרגול יום-יומי יכול להשיב מצבים בריאותיים שיצאו מאיזון להחלמה מלאה!

פנדיקולציה מספקת למערכת העצבים שלנו מידע מדויק אודות רמת ההתכווצות והאחזקה הקיימת בשרירים שלנו.

פנדיקולציה משיבה בהדרגה רמה נורמלית של פעילות נוירון-מוטורי-גמא, ומפחיתה את רמת המתח השרירית הנקבעת על ידי לולאת הגמא.

למניפולציות חיצוניות כמו: מתיחות פסיביות, עיסוי בידיים או באמצעות אביזרים, מניפולציות של השלד מבחוץ, לחיצות וכדומה, אין כמעט השפעה על פעילות לולאת הגמא.
נחוצה תנועה רצונית מדויקת ומודעת על מנת לשנות את פעילותה של לולאת הגמא ולהשיבה לאיזון.
בכך ניתן להשפיע ולשנות דפוסים מוטוריים מורגלים ורפלקסים-מותנים, ובזה שונה החינוך לתנועה סומטית מכל מתודה אחרת.

אחרית דבר

טיפול עצמי - המפתח לשיפור ארוך טווח, שיקום כאב, ומניעת פציעות
תלכודת זיכרון המתבטאת בשיכחון חישה מוטורית -

שיעורים סומטיים-קליניים נעשים בעזרת פידבק מהמורה והם יעילים ביותר לתיקון מהיר של דפוסי תנועה שהתקבעו, ושחרור מכאבים. אולם תרומה משמעותית ליציבות ולהעמקת תהליך זה מושגת בעזרת סדרת תנועות של טיפול-עצמי שהמתרגל לומד ומוזמן לקיים כדרך של שיגרת טיפול עצמי יום-יומית. שיגרה זו היא מרכיב חיוני והכרחי לאפשרות ליצור שינוי אישי מקיף.
היא מאפשרת לשמר ולהעמיק את התוצאות שהושגו במהלך הטיפול הסומטי-הקליני.
פרק זמן של כ-10-15 דקות מידי יום מספיק לצורך תחזוקה אישית יעילה ושוטפת.


התרגול היומי מהווה כלי אשר בעזרתו המתרגל מעמיק את הבנתו בתרגול הסומטי וחווה את העצמאות והשחרור הנלווים לכך בכל הנוגע לשמירה על בריאותו ויציבותו הפנימית, ברובד הפיזי כמו גם ברבדים הפסיכולוגיים, דבר המעניק תחושת סיפוק ושמחה הולכת ומעמיקה.

איריס בר לב
מחנכת ומטפלת CSE (Clinical Somatic Educator)
המרכז הישראלי לחינוך לתנועה סומטית

יצירת קשר

 בר לב
יסודות - המרכז הישראלי
לחינוך לתנועה סומטית ושינוי הכרתי©
טיפולים סומטים / תרגול סומטי / פילאטיס-סומטי

איריס בר לב
0523-484-047

לחץ ליצירת קשר

Telephone (10)
0523-484-047(972)
iris@i-somatic.com
File - Text
שלח/י לי SMS
WhatsApp1
שלח/י לי ווטסאפ

טיפים לפנדיקולציה נכונה

כאשר פנדיקולציה גורמת לך לאי נוחות במקום לשחרור, ייתכן שהבעיה היא לא התנועה, אלא איך אתה עושה את זה. 
הנה כמה טיפים שיהפכו את התנועות והפנדיקולציות שלך ליעילות יותר:

השתמש בפחות מאמץ – תנוע לתוך הפנדיקולציה כאילו אתה מפהק ברכות ועשה את זה כך שירגיש נעים.  אין צורך לטפס את האוורסט!

שחרר את הצד השני של הגוף – כשאתה נכנס לפנדיקולציה, הצד הנגדי של הגוף שלך צריך להיות רך.  השתמש בידיים שלך כמשוב, כדי לעזור לך לחקור האם אתה עדיין מחזיק במתח, מה שאומר שאתה מתאמץ יותר ממה שצריך.

שחרר את מה שמוחזק שלא לצורך – השתמש בידיים שלך כדי להיות בטוח שאתה באמת משחרר את מה שכווצת, במקום למשוך  את עצמך מהתנועה באמצעות השרירים של הצד הנגדי של הגוף.

נגן וידאו

שיעור בתנועה סומטית

סדרה של 4-8 טיפולים אשר כל אחד מהם מלמד אותנו לשחרר קבוצות שרירים אחרת בגוף.

בטיפול בתנועה סומטית – אני מלמדת אותך להרגיש קבוצות שרירים מכווצות ומזכירים למוח איך לשחרר אותם.
בטיפול אני לא מעסה את השרירים, אני לא משתמשת בלחיצות, ואני לא מותחת את השרירים.
אני מלמדת את המוח שלך לשחרר!
שיעור בתנועה סומטית מאפשר לך לטפל בעצמך ולהשיב שליטה ובקרה ויכולת שינוי.
הלמידה המתרחשת בזמן הטיפול – נשארת איתך לתמיד!

השיעור בתנועה סומטית הוא “טיפול-שורש”
התרגול היומי הוא רפואה-עצמית-מונעת

שיכחה חושית-מוטורית
(SMA – Sensory Motor Amnesia)

תלכודת זיכרון המתבטאת בשיכחה חושית-מוטורית (SMA – Sensory Motor Amnesia) הוא מצב אשר בו המוח איבד באופן חלקי או מלא
בַּקָּרָה–רְצוֹנִית של היכולת לחוש ולהניע שריר באופן חפשי.
SMA  הוא הסתגלות למצב דחק – שהפך להרגל.

כאשר אנו חווים תלכודת זיכרון אשר מקבלת ביטוי בשיכחה חושית-מוטורית אנו מאבדים את היכולת הרצונית לשחרר ולהרפות שרירים ולאפשר להם לנוע באופן חפשי. דבר זה מתרחש ברמת המערכת-העצבית.
שיכחה חושית-מוטורית ארוכת-טווח  משמרת חלוקת משקל לא שווה וחוסר איזון של מערכת השריר, המשפיע על השלד. ביטויים של שיכחה חושית-מוטורית ניתן לראות במצבים כמו עקמת, בלט-דיסק, פריצת דיסק, בורסיטיס, שחיקת סחוס, ומצבים שונים המהווים פעמים רבות סיבה להחלפת מפרק ירך או ברך ולניתוחים בעמוד השדרה.
שיכחה חושית-מוטורית היא בעיה תפקודית נלמדת, ולפיכך יכולה להילמד מחדש!

זהו מצב הפיך הנלמד באמצעות חינוך לתנועה סומטית© – תנועה ללא כאב.​

התרגול הסומטי

  את התרגול הסומטי פיתח תומס האנה (1928-1990).

החינוך לתנועה סומטית באמצעות פנדיקולציה,
מביא לשינוי עמוק ויסודי באופן בו אנו נעים במרחב היום יומי,
עוזר לנו להיפטר מכאבים כרוניים שעד היום לא נמצא להם פיתרון משביע רצון,
ומשיב לנו שליטה תנועתית.

 התרגול הסומטי מחזיר לנו מודעות ושליטה על מערכת העצבים והשרירים שלנו, כך שנוכל להיות המרפאים של עצמנו, להשתחרר מכאבים כרוניים ולנוע מתוך איזון, שחרור וחופש.

רפלקס האור האדום - red light reflex

ברפלקס-האור-האדום מעורבים השרירים של קדמת הגוף, אשר מתגייסים כדי להגן על החלק הקדמי שלנו, בו האיברים הפנימיים והרגישים ממוקמים וחשופים. זהו רפלקס הישרדותי.

רפלקס זה בא לידי ביטוי בכתפיים מגולגלות קדימה, שקיעה בבית החזה, סנטר בולט לפנים, אגן מגולגל לאחור, ולעתים מרפקים כפופים תמידית.
זה רפלקס שהגוף נכנס אליו מידית, אינסטינקטיבית, בכל פעם שאנו שומעים רעש חזק ומבהיל.

בשיעור בתנועה סומטית המיועד לרפלקס האור האדום, אנו משיבים למוח את השליטה על השרירים הקדמיים של הגוף.
הטיפול, בשילוב עם תחזוקה עצמית שוטפת – יש בכוחו לשחרר אותנו מבעיות עיכול שונות, עצירות, כאבים באזור המפשעה, החלמה מניתוחים באזור הבטן, שיפור יכולת נשימה ויציבה.

רפלקס האור האדום

רפלקס הטראומה - Trauma Reflex

רפלקס הטראומה מתפתח באופן לא-רצוני כתגובה לתאונות ופציעות.
המערכת הרוצה להגן על עצמה מכאב נוסף, מפתחת יציבה-מפצה (בעזרתם של השרירים האלכסוניים של הגוף) אשר גורמת במשך הזמן לקיצור תמידי של מותן אחת ומשיכה של צד אחד של האגן כלפי מעלה ובסיבוב, רגל אחת “ארוכה” יותר, כתף אחת “גבוהה” מהשנייה, הטיה של הראש הצידה מתוך ניסיון של המוח לשמור את הראש מאוזן בייחס לגוף.

בשיעור בתנועה סומטית המיועד לרפלקס הטראומה (שהוא אחד הביטויים של SMA) – אנו משיבים למוח את השליטה על השרירים הצדיים של הגוף.
הטיפול, בשילוב עם תחזוקה עצמית שוטפת – יש בכוחו לשחרר אותנו (רשימה חלקית) מבעיות: יציבה ושיווי משקל הנובע מגורם יציבתי, לאזן את שני צִדֵּי הגוף ובכך לשחרר עומס הפוגע במפרק ירך / ברך / קרסול /דרבן בעקב, השתחררות מכאבי צוואר / כתף / Tennis Elbow / תסמונת התעלה הקרפלית.

רפלקס הטראומה

פנדיקולציה - pandiculation

פנדיקולציה היא טכניקה הייחודית לתרגול הסומטי.
פירוש המילה: הארכה אקטיבית מתוך גיוס קבוצת שרירים, בדומה לפיהוק והתמתחות של בוקר (הִתְמַתְּחוּת, בשונה ממתיחה רגילה).

פיהוק/התמתחות – יוצרים קשר בין השרירים, חוט השדרה והמוח.

במקום למתוח שרירים מכווצים על מנת “להאריך” אותם, בפנדיקולציה  אנחנו מְאַפְּסִים את אורך השריר  לְאֶפֶס טונוס בזמן מנוחה.
טכניקה זו מגרה ומעוררת את המוח ואת מערכת-העצבים לשחרר כיווץ בלתי-רצוני כך שהמוח מקבל בחזרה  שליטה מוטורית, ומאפשר פונקציונליות מרבית בזמן תנועה.

התרגול הסומטי משנה את הגוף ואת התודעה באמצעות לימוד מחדש ברמת המוח!

אודות ד'ר תומס האנה - thomas hanna

תומס האנה (1928-1990) היה פילוסוף, עסק בתחום החינוך הגופני והיה חוקר בתחום הנוירו-פיזיולוגיה.
בתהליך שלקח 40 שנה, הוא פיתח שיטת תרגול ותנועה הנקראת:

  Hanna Somatic Education 

מטרת השיטה: להביא לשינוי עמוק ויסודי באופן בו אנו נעים במרחב היום יומי ולהיפטר מכאבים כרוניים אשר מלווים אותנו במשך שנים ללא כל פתרון נראה לעין, להתבגר – זקופים ובעלי שליטה תנועתית.

התרגול הסומטי איננו רק אסופת תרגילים, אלא גם הפילוסופיה והתפיסה הרחבה שעומדת בבסיסו.

רפלקס האור האדום - red light reflex

ברפלקס-האור-האדום מעורבים השרירים של קדמת הגוף, אשר מתגייסים כדי להגן על החלק הקדמי שלנו, בו האיברים הפנימיים והרגישים ממוקמים וחשופים. זהו רפלקס הישרדותי.

רפלקס זה בא לידי ביטוי בכתפיים מגולגלות קדימה, שקיעה בבית החזה, סנטר בולט לפנים, אגן מגולגל לאחור, ולעתים מרפקים כפופים תמידית.
זה רפלקס שהגוף נכנס אליו מידית, אינסטינקטיבית, בכל פעם שאנו שומעים רעש חזק ומבהיל.

בשיעור בתנועה סומטית המיועד לרפלקס האור האדום, אנו משיבים למוח את השליטה על השרירים הקדמיים של הגוף.
הטיפול, בשילוב עם תחזוקה עצמית שוטפת – יש בכוחו לשחרר אותנו מבעיות עיכול שונות, עצירות, כאבים באזור המפשעה, החלמה מניתוחים באזור הבטן, שיפור יכולת נשימה ויציבה.

רפלקס האור האדום

מיתוס ההזדקנות - the myth of aging

גם כיום עם התפתחות המדע והטכנולוגיה, אנחנו עדיין בטוחים שהגיל הוא הגורם העיקרי בגללו הגוף נעשה איטי, נוקשה, כואב ובלתי מאוזן.
אנחנו מסיקים שתבניות-יציבה מסוימות המשויכות לזקנה, הן פשוט חלק ממה שקורה לגוף עקב הגיל.
בעוד שהאמת היא שכל תבנית-יציבה היא ביטוי של אחד או יותר משלושת הרפלקסים, 
שנובעים מSMA – שיכחה חושית-מוטורית.
אם לא מטפלים בשורש (ביכולת של המוח לתת הוראת שחרור), תבנית-היציבה או התנועה הלקויות מעמיקות עם השנים ולא כתוצאה מהשנים.

כלומר חשוב להבין:
♣ תשישות הגוף בעת זקנה איננה הכרח!
♣ אין זה הגיל שאחראי לשינויים ביציבה, אלא ההשתרשות של אחד משלושת הרפלקסים.

מיתוס ההזדקנות - תרגול סומטי

כאב כרוני

מהו כאב כרוני? וכיצד ניתן להשתחרר ממנו?

כאב איננו מדד מדויק המעיד על בריאות הרקמות!      
כאב הוא מנגנון הגנה שמיוצר על ידי המוח!
אחד הגילויים המדהימים של המדע הוא, שאנו יכולים לחוש כאב ללא כל גירוי פיזי ממשי!

נשאלת השאלה: מהי הדרך בה אני יכול לטפל במערכת-הכאב של עצמי, על מנת שכאב כרוני יעלם?

הגיע הזמן לנקוט בגישה חדשה להתמודדות וצמצום הכאב – והעיקרית בהן מתמקדת בלהכשיר מחדש את מערכת הכאב, דרך החינוך לתנועה סומטית© – לחיות ללא כאב.

בשיעורים ובטיפול-הסומטי אנחנו לומדים לשוחח ישירות עם המוח שלנו, על מנת לאפשר לו לשנות את ההוראות שהוא שולח למערכת העצבים, לרקמות ולשרירים.
וכתוצאה מכך אנחנו מאתחלים מחדש את מערכת הכאב
ומשיבים לעצמנו חופש תנועתי חדש!

 

צור/י קשר לתאום שיעור פילאטיס-סומטי

WhatsApp1
שלח/י לי ווטסאפ
Telephone (10)
התקשר/י לתיאום שיעור
File - Text
שלח/י לי SMS

שלושת הרפלקסים

כולנו נולדנו עם שלושה רפלקסים עיקריים אשר מגיבים באופן בלתי רצוני לגירויים סביבתיים, פסיכולוגיים ורגשיים.

מצבי דחק מתמשכים שאנו חווים בחברה המודרנית גורמים לרפלקסים האלה להתקבע ועם הזמן הם הופכים לרפלקס-מותנה. זהו מצב שגורם לכיווץ-שרירים-מורגל
(habitual muscular contraction).

נגן וידאו

מהו טיפול בתנועה סומטית

טיפול בתנועה סומטית

בטיפול בתנועה סומטית תקבל/י כלי לטיפול עצמי.
תרגול סומטי אישי הוא הדרך המהירה ביותר להחזיר את תפקוד השרירים, לשפר את חופש התנועה ולבטל את דפוסי הכאב.
השינויים באים לידי ביטוי: בתפקוד השרירים, במודעות הגוף ובתפקוד התנועתי,
כל זאת תוך כדי למידה והשתחררות ממצבים של שיכחון חישה מוטורית שהם הגורם העיקרי למרבית התלונות של כאב, יציבה או קשיים בתפקוד המוטורי.

לקביעת פגישת אבחון וייעוץ

פגישת זום של חצי שעה
בעלות של ₪150

המרכז הישראלי לחינוך
לתנועה סומטית 
ושינוי הכרתי
0523-295-249

טופס הסכמה-
אני מסכימ/ה בזאת להשתתף מרצון בתוכניות לתנועה הסומטית עם איריס בר לב (מאמנת ומטפלת). אני מבינ/ה שתנועה סומטית היא גישה בטוחה ועדינה לטיפול במתח וכאבי שרירים וכי זו אינה פעילות בסיכון גבוה, מאומצת או תובענית. אני מבינ/ה שחינוך לתנועה סומטית אינו רפואי מטבעו ואינו מתיימר לטפל, או לאבחן כל מחלה. אני מבינ/ה שחינוך לתנועה סומטית הוא חינוך תנועתי, שמטרתו לשפר את המודעות המוטורית התחושתית, את תפקוד השרירים, את הנוחות הגופנית ואת חופש התנועה. אני מבינ/ה שכל התנועות מתבצעות על ידי מרצוני וכי אם תנועה כלשהי אינה נוחה, אפסיק אותה ואעדכן את המאמנת.
שחרור מאחריות-
הריני משחרר/ת בזאת מכל אחריות את המרכז הישראלי לחינוך לתנועה סומטית ואת איריס בר לב מכל אחריות ו/או חבות לנזק לגוף. ביחס לאמור לעיל הנני מוותר/ת ויתור מוחלט על כל טענה ו/או זכות תביעה מכל סוג שהוא כלפי המרכז הישראלי לחינוך לתנועה סומטית וכלפי מנהליה, בגין כל נזק אשר יגרם לי כתוצאה מפעילותי בשיעורים הסומטיים המקוונים.
הצהרת בריאות-
אני מצהיר/ה בזאת כי אני במצב גופני טוב ואינני סובל/ת מכל מצב, מחלה או פגיעה העלולים להיות מושפעים לרעה מהתוכנית לתנועה סומטית. אני לא מסתמך/ת על איריס בר לב שתעריך מידע זה למטרות רפואיות, ואסמוך רק איש מקצוע רפואי שייעץ לי בנושאים כאלה. אם מצבי הגופני או התרופות שאני נוטל/ת ישתנו, איידע מייד את המאמנת.
סודיות-
קיבלתי הבטחה שהמידע אודותי שהושג בתוכנית זו של התנועה הסומטית יטופל כמיוחס וסודי ולא ישוחרר לאחרים אלא אם כן ניתנה הסכמתי, או במקרה חירום רפואי.

מדיניות שינויים וביטולים:

 • כל בקשה לשינוי או ביטול תישלח לדוא״ל המופיע בתחתית התקנון ותאושר לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת.
 • ביטול שיעור מקוון קבוצתי (שיעור חד פעמי או שיעור מתוך מנוי חודשי) לא יתאפשר, ולא יינתן החזר כספי בגין השיעור. במקרה כזה, הלקוח יקבל זיכוי לשימוש עבור שיעור במועד עתידי.
 • ביטול שיעור פרטי מותאם אישית וקבלת החזר כספי יתאפשרו בהתאם להוראות הבאות:
  • עד 24 שעות טרם מועד השיעור יגבו דמי ביטול בשיעור של 5% מסך מחיר השיעור;
  • בטווח זמן של פחות מ- 24 שעות טרם מועד השיעור לא יינתן החזר כספי, והלקוח יוכל לבחור מועד אחר לקיום השיעור, בהתאם לזמינות המועדים.
 • בעת ביטול מנוי של שיעורים פרטיים מותאמים אישית הלקוח יקבל החזר כספי עבור המנוי, בניכוי מחירם המלא של השיעורים שכבר סופקו לו, בהתאם למחירים המלאים של השיעורים הפרטיים חד פעמיים המופיעים באתר.
 • ביטול שיעור במסגרת קורס קצר (קורס של שישה מפגשים המתקיימים אחת לשבוע) וקבלת החזר כספי יתאפשרו בהתאם להוראות הבאות:
  • עד 24 שעות טרם מועד השיעור המקוון יגבו דמי ביטול בשיעור של 5% מסך מחיר השיעור;
  • בטווח זמן של פחות מ- 24 שעות טרם מועד השיעור לא יינתן החזר כספי, והלקוח יוכל לבחור מועד אחר לקיום השיעור, בהתאם לזמינות המועדים;
  • ניתן לקבל הקלטה של השיעור שבוטל.
 • יובהר כי כל שינוי של מועד שיעור יתאפשר בתיאום מראש בלבד, ובהתאם לזמינות מועדי השיעורים.
  קראתי ואני מסכים לתנאים

טופס הסכמה-
אני מסכימ/ה בזאת להשתתף מרצון בתוכניות לתנועה הסומטית עם איריס בר לב (מאמנת ומטפלת). אני מבינ/ה שתנועה סומטית היא גישה בטוחה ועדינה לטיפול במתח וכאבי שרירים וכי זו אינה פעילות בסיכון גבוה, מאומצת או תובענית. אני מבינ/ה שחינוך לתנועה סומטית אינו רפואי מטבעו ואינו מתיימר לטפל, או לאבחן כל מחלה. אני מבינ/ה שחינוך לתנועה סומטית הוא חינוך תנועתי, שמטרתו לשפר את המודעות המוטורית התחושתית, את תפקוד השרירים, את הנוחות הגופנית ואת חופש התנועה. אני מבינ/ה שכל התנועות מתבצעות על ידי מרצוני וכי אם תנועה כלשהי אינה נוחה, אפסיק אותה ואעדכן את המאמנת.
שחרור מאחריות-
הריני משחרר/ת בזאת מכל אחריות את המרכז הישראלי לחינוך לתנועה סומטית ואת איריס בר לב מכל אחריות ו/או חבות לנזק לגוף. ביחס לאמור לעיל הנני מוותר/ת ויתור מוחלט על כל טענה ו/או זכות תביעה מכל סוג שהוא כלפי המרכז הישראלי לחינוך לתנועה סומטית וכלפי מנהליה, בגין כל נזק אשר יגרם לי כתוצאה מפעילותי בשיעורים הסומטיים המקוונים.
הצהרת בריאות-
אני מצהיר/ה בזאת כי אני במצב גופני טוב ואינני סובל/ת מכל מצב, מחלה או פגיעה העלולים להיות מושפעים לרעה מהתוכנית לתנועה סומטית. אני לא מסתמך/ת על איריס בר לב שתעריך מידע זה למטרות רפואיות, ואסמוך רק איש מקצוע רפואי שייעץ לי בנושאים כאלה. אם מצבי הגופני או התרופות שאני נוטל/ת ישתנו, איידע מייד את המאמנת.
סודיות-
קיבלתי הבטחה שהמידע אודותי שהושג בתוכנית זו של התנועה הסומטית יטופל כמיוחס וסודי ולא ישוחרר לאחרים אלא אם כן ניתנה הסכמתי, או במקרה חירום רפואי.

מדיניות שינויים וביטולים:

 • כל בקשה לשינוי או ביטול תישלח לדוא״ל המופיע בתחתית התקנון ותאושר לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת.
 • ביטול שיעור במסגרת קורס קצר (קורס של שלושה מפגשים ו/או יותר המתקיימים אחת לשבוע) וקבלת החזר כספי יתאפשרו בהתאם להוראות הבאות:
  • החזר כספי מלא יינתן עד 48 שעות טרם מועד הקורס המקוון; יגבו דמי ביטול בשיעור של 5% מסך מחיר הקורס;
  • בטווח זמן של פחות מ- 48 שעות טרם מועד הקורס לא יינתן החזר כספי;
  • במהלך הקורס יהיו הקלטות של השיעורים לתרגול בזמן הנוח לך.

   קראתי ואני מסכים לתנאים

רפלקס האור הירוק - Green Light Reflex

רפלקס האור הירוק הינו רפלקס המניע ודוחף אותנו קדימה.
השרירים האחוריים הגדולים בגב מתגייסים על מנת להניע אותנו לעמידה, להליכה, ולריצה. (חישבו על התגובה של הגוף לפקודה: “עמוד זקוף!”, “לך ישר!”)
ברפלקס זה שרירי הגב לומדים להיות מגויסים באופן תמידי, וליצור כיווץ יתר המקבל ביטוי בקשת מוגברת בגב התחתון.
בשיעור-הסומטי-קליני המיועד לרפלקס האור הירוק (שהוא אחד הביטויים של SMA) – אנו משיבים למוח את השליטה על השרירים האחוריים של הגוף.
הטיפול, בשילוב עם תחזוקה עצמית שוטפת – יש בכוחו לשחרר אותנו מכאבי גב שאולי ליוו אותנו במשך שנים!

רפלקס האור הירוק